Ouder kind

 
Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

Mogelijke klachten: 
 • Taal-, lees en rekenmoeilijkheden
 • Dyslexie
 • Faalangst
 • Ruimtelijke oriŽntatie-problemen
 • Geen dominante handS
 • Schrijfproblemen
 • Contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam
 • Overgevoeligheid voor omgevingsfactoren als geluid, aanraking etc.
 • Termen als DCD / ADHD / PDD-NOS / NLD
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk 
 • Jeugdreuma
 • Longproblemen (CF / ademhaling / astma)
 • Orthopedische klachten / na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
 • Houdingsproblematiek

DE BEHANDELINGEN ZIJN GERICHT OP:

De behandeling is gericht op het oefeningen van motorische vaardigheden, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.