Baby

 
Er kan sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling van het houdings- en/ of het bewegingsapparaat. 

Mogelijke klachten:
 • Voorkeurshouding van het lichaam naar 1 kant toe.
 • Een lage spierspanning of juist overstrekken.
 • Eenzijdig bewegen.
 • Huilbaby.
 • Billenschuiver.
 • Orthopedische klachten.
 • Neurologische aandoeningen en syndromen. 
 • Te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind).
 • Erbse parese ten gevolge van de bevalling.
 • Chronische aandoeningen aan de luchtwegen (CF).

Mogelijke behandeling: 
 • Het stimuleren van een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling.
 • Het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kind en speladviezen (bij dagelijkse verzorging), hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.